En sällskapshund som passar de flesta


Hunden Engelsk bulldog är även känd som brittisk bulldog och kommer som namnet antyder ursprungligen från Storbritannien. Rasen härstammar troligtvis från olika korsningar mellan hundraserna boxer och mastiff och engelsk bulldog klassas som sällskapshund i det mindre formatet. Exakt hur rasen uppstod är inte helt klarlagt, men det finns en lång historik bakom denna hundtyp som ursprungligen användes vid hundslagsmål och tjurhetsningar. Dessa egenskaper har dock avlats bort och hundrasen har numera ett mycke

engelsk bulldogg

Engelsk bulldog tillhör de mer populära hundraserna och hamnar återkommande på olika topplistor över de mest förekommande hundarna, världen över. Särskilt populär är rasen i Storbritannien där den engelska bulldoggen blivit något av en nationalsymbol. Exempelvis associeras rasen ofta med Winston Churchill och britternas kamp under andra världskriget.

Engelsk bulldog brukar beskrivas som snäll och jämn i sitt temperament. Men även som modig och ganska bestämd av sig. Det är en tämligen hanterbar hundras som uppträder värdigt och får anses vara relativt passiv i sitt agerande. Det är inte en hund som bjuder på många överraskningar, utan är ofta väldigt förutsägbar i sitt agerande.

Lämplig familjehund

På grund av sitt lugn anses de oftast vara mycket lämpliga hundar för familjer med barn och andra slags husdjur. Engelsk bulldog anses framför allt vara väldigt barnvänlig då hundrasen har förhållandevis lätt att knyta an till barn och sedan bibehålla en fin kontakt med dessa. Generellt sett är det en mycket tillgiven hundras. Tack vare sin historik har hunden också ett mycket bra vaktsinne och används därför ofta som just vakthund.

Hunden kräver som de flesta andra hundar regelbunden motion, utan detta har rasen ganska lätt för att bli överviktig, något som i längden ökar risken för problem med både hjärta och lungor.

På grund av sin fysik och det faktum att bulldoggs är trubbnosiga hundar så drabbas de ofta av problem med andningen, vilket gör dem mer känsliga för exempelvis överhettning. Detta är viktigt att tänka på under sommaren eller då man befinner sig på platser med ett varmare klimat. På grund av sin trubbnos är rasen också känd för att ha en mycket karaktäristisk andning som kan upplevas som tung. Nattetid är snarkningar vanligt förekommande.

Det faktum att det avlats ganska friskt på rasen har resulterat i att det ofta uppstår problem vid förlossningen, då många valpar föds med alldeles för stora huvuden. Detta är någonting som seriösa hunduppfödare och branschen i stort nu försöker få bukt med.

Pälsen är oftast vit, orange eller röd och släthårig. Ansiktet kräver regelbunden pälsvård, då fukt ofta ansamlas i de djupa rynkorna. I övrigt är pälsen mycket lättskött. Engelsk bulldog är kraftigt byggd och mycket muskulös. Den genomsnittlige hanen väger 25 kilo, honan är något lättare och väger runt 23 kilo.

Bulldoggen är inte särskilt benägen att skälla eller gräva, däremot gillar den måttligt med uppmärksamhet och vill gärna vara med övriga familjemedlemmar. Längre skogspromenader kan vara en lämplig aktivitet.

Den genomsnittliga livslängden för engelsk bulldog ligger på mellan 8 och 10 år.


Redaktionen
Hundar.se
Innehåll i denna artikel

Innehåll i denna artikel