Boxern är en pålitlig arbetskamrat och en lekfull vän


En boxer besitter mod och en hög dos arbetsvilja samtidigt som den är oerhört pålitlig och lätthanterlig. Detta är en ras att lita på i alla situationer.

boxer

Hundrasen boxer härstammar från en bulldoggras och avlades fram för att bistå jägare i jakten. Rasens uppdrag var att hålla fast bytet som andra stötande hundar hade jagat upp och se till att bytet inte lyckades fly innan jägaren hann fram. Då uppskattades främst dess uthållighet, mod och styrka. Den energi och arbetsvilja som man avlade på då har man försökt att bibehålla i dagens moderna avel av rasen.

Man vet inte riktigt varifrån namnet kommer eller exakt när rasen bildades men dess rasstandard uppfördes för första gången 1902, cirka hundra år efter det att man tror att rasen kom till i Tyskland.

Mentalitet och temperament

Detta är en ras som ska ha hög energinivå och som ska tycka om att arbeta, såväl fysiskt som psykiskt. Boxern används idag inom en rad olika hundsporter så som bruks, lydnad och agility. Rasen är även populär att använda som tjänstehund där den förekommer både inom poliskåren, bevakningsverksamhet samt som en uppskattad servicehund.

Dess lugna och pålitliga temperament har gjort att boxern har blivit mycket uppskattad även som sällskapshund. Rasen kännetecknas av en god relation till människor där den är pålitlig och stabil, egenskaper som även gör den barnvänlig, framförallt under förutsättning att den får tillräckligt med stimulans. Andra egenskaper som är framträdande är dess nyfikenhet och lekfullhet, dess samarbetsförmåga och det faktum att de är väldigt orädda av sig.

Motion och aktivering

Som tidigare nämnts presterar en boxer bra inom flera olika användningsområden, både vad gäller hundsport och som arbetshund. I och med att rasen från början avlades fram för att vara högpresterande med en hög energinivå och en uthållighet som ska klara av många timmars arbete i sträck så trivs även dagens boxer bäst med att få mycket motion och aktivering. Därav lämpar den sig inte som ren familje- eller sällskapshund.

Aktiveringen behöver varieras mellan fysisk ansträngning och mental stimulans för att boxern ska vara välfungerande och tillfreds. Rasen klassas som relativt krävande vad gäller aktivering och motion vilket gör det viktigt att tänka över valet av ras en extra gång.

Kroppsbyggnad och päls

Boxern räknas som en medelstor hundras och har en stabil och kraftig kroppsbyggnad med en högrest och ståtlig hållning. Dess rörelsemönster utstrålar kraft och muskulaturen ska vara väl synlig trots att rörelserna både blir eleganta och livliga. Huvudet är det som särskilt utmärker rasen och kännetecknas främst av den trubbiga nosen och den breda skallen. Den trubbiga nosen kan ge upphov till olika andningsproblem varför det är viktigt att avla på friska och hälsosamma individer.

Denna ras kräver minimalt med pälsvård där hårremmen är kort och smutsavvisande. Huden ska vara elastisk och ska inte vecka sig över kroppen, hudveck i ansiktet är dock rastypiskt och ska förekomma. Pälsen är glänsande och framträder främst i färgen gul, alternativt tigrerad med tillhörande svart mask. Färgen får innehålla vita tecken och det förekommer i sällsynta fall även individer som har en helvit hårrem. Olika typer av hudåkommor, så som klåda, utslag och infektioner, är relativt vanligt inom rasen liksom allergier.


Redaktionen
Hundar.se
Innehåll i denna artikel

Innehåll i denna artikel